medlemskap

Medlemskap
Innmelding og fornyelse av medlemskapet i Urijazz gjøres på våre konserter eller gjennom direkte betaling i bank. De som betaler med en giro som ikke er utfylt fra vår side, trenger følgende data: 

Urijazz
Postboks 389
3101 Tønsberg
Bankkonto: 2557 20 44591

De som betaler direkte per nettbank, må være påpasselige med at vi mottar navn, adresse og e-postadresse. Det er viktig at vi også får e-postadressen, slik at vi kan nå deg med informasjon om våre arrangementer. Kan skrives i nettbanken, eller sendes til: urijazz@urijazz.no
Medlemskortet følger på bankgiroen, og du må be om kvitteringsoblat som klistres på dette. Hvis du betaler i nettbank uten å ha giroen, kan du be om oblat og ta med denne på den første konserten du går på, og få medlemskort.

Priser og betingelser for medlemskap
Medlemskap gjelder for kalenderåret.
Vanlig medlemskap: kr 250
Medlemskap gir svært gode avslag i billettprisen, også i Nøtterøy Kulturhus, samt spesialtilbud rettet kun mot medlemmer.

Ungdomsmedlemskap
Ungdomsmedlemskapet til kr 100 gir gratis adgang til alle Urijazz sine konserter på cafe-m, rimeligere adgang til andre konserter der vi er medarrangør, samt enkelte spesialtilbud. Det gjelder for ungdom t.o.m. fylte 24 år i det året medlemskapet tegnes.
Ungdomsmedlemmer slippes inn på konsertene på cafe-m så lenge det er ledige plasser, og må la de som betaler først få innta sitteplassene.